HOME.ASTROLOGIE.LENORMAND.RITUELEN SPREUKEN  EN MAGIE.CONTACT.BESTELLEN.
H

Wens je een geboortehoroscoop
te bestellen
of enkel alleen maar inlichtingen.

Stuur dan een mailtje.


Vermeld je naam (of fictieve naam).  Je geboortedatum, geboorte-uur (en dit is wel heel belangrijk voor de juistheid en de volledigheid van je geboortehoroscoop) en geboorteplaats.
Indien je je geboorte-uur niet juist kent maar wel bij benadering, geef dit uur dan op.  Indien je het niet weet, vermeld dit dan ook.  Soms staat het geboorte-uur vermeld in het trouwboekje van je ouders.  Of het zou moeten vermeld zijn op jouw geboorte-uittreksel.  Dit uittreksel kan je gemakkelijk verkrijgen bij de gemeente waar je geboren bent.  (Ik denk dat dit zelf gratis is en dat je het zelf schriftelijk kan bekomen, maar ik weet het niet zeker).


De prijs van een geboortehoroscoop is 20 €.  Indien je het geboorte-uur niet kent en/of weet, is het maar 10 €.

Je kan betalen op het rekeningnummer: 001-0675926-09
Op naam van Morgana Estarte.
Vermeld a.u.b. bij referte je naam of geboortedatum.    
H
Hier
Terug.