HOME.ASTROLOGIE.LENORMAND.RITUELEN SPREUKEN  EN MAGIE.CONTACT.BESTELLEN.
H
H
H
VOLLEDIGE GEBOORTE HOROSCOOP
(geboorte uur is gekend)

Wil jij ook jouw geboorte horoscoop kennen,

Klik dan hier.

Terug.
NIET VOLLEDIGE
GEBOORTE HOROSCOOP
(geboorte uur is niet gekend)
Huis 1:      Fysieke verschijning, trekken en karakteristieken, eerste indrukken, algemene opstelling tegenover de wereld, ego. Een begin, initiatief.
Huis 2:     Materiële en niet materiële dingen van waarde, geld, bezit, verwervingen, eigendom, oogst, zelfwaardering.
Huis 3:     Lagere opleiding en vroegste omgeving, mentale vermogens, broers en zusters, de buurt, korte reizen en verplaatsingen.
Huis 4:     Voorouders, erfenis, wortels, de moeder of moederfiguren, zorg voor het huishouden, de uiteindelijke afloop van zaken.
Huis 4:     Voorouders, erfenis, wortels, de moeder of moederfiguren, zorg voor het huishouden, de uiteindelijke afloop van zaken.
Huis 5:      Recreatie en ontspanning, plezierige dingen, spel en gokken, kinderen, liefdesaffaires, seks, creatieve zelfexpressie.
Huis 6:     Routineklussen, plichten, vaardigheden of verworven training, werk, gezondheid en gevoel van welzijn, dienstbaarheid aan anderen, zorgzaam zijn, huisdieren en andere kleine dieren.
Huis 7:     Hechte, vertrouwelijke relaties van alle soort, huwelijks- en zakenpartners, overeenkomsten en contracten, diplomatieke zaken, openlijke vijanden, de kwaliteiten die we zoeken in de partner.
Huis 8:     Cycli van dood en wedergeboorte, seksuele relaties, diepgevoelde relaties van alle soort, gezamenlijke beleggingen en financieringen, het occulte, het psychische, taboe, regeneratie, zelftransformatie.
Huis 9:     Lange reizen naar het buitenland, cultuur, religie, wetten en ethiek, hogere opleidingen, kennis, ervaring door ontwikkeling.
Huis 10:   Ambities. motivaties. carrière, status in de maatschappij, regering, autoriteit, de vader of vaderfiguur, de broodwinner, iemands publieke verschijning of indruk die hij geeft.
Huis 11:    Vrienden en kennissen, geestverwanten, groepen, clubs en verenigingen. Voordelen en fortuinen uit carrière, iemands hoop en wensen.
Huis 12:   Mysticisme, afgezonderde plaatsen zoals ziekenhuizen en gevangenissen, voor jezelf verborgen dingen die voor anderen wel duidelijk zijn. Ontwijkend, clandestien, geheimhouding, zich terugtrekken, reflectie en zelfopoffering. Het onbewuste, onbekende vijanden.

Klik hier om een niet volledig uitgewerkte geboorte horoscoop te bekijken.

Klik hier om een volledig uitgewerkte geboorte horoscoop te bekijken.

 

GEBOORTEHOROSCOOP

 

Astrologie gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is.  Je karakter  en mogelijkheden zijn bepaald, maar niet de vrije keus, die je zelf zult moeten maken, om  jouw situatie te veranderen.   De mens is steeds op zoek naar zichzelf en naar zijn lotsbepaling.
 

Zijn werken van gisteren vormen zijn problemen van vandaag.  Succes en falen wisselen elkaar af als eb en vloed.  Hoewel wij ons beeld in de spiegel herkennen, schrikken wij ervan ons zelf te zien op foto, film of video.  Terwijl deze beelden de realiteit meer benaderen.


De stand van de planeten kan van invloed zijn op onze kansen op bijvoorbeeld geluk, succes, liefde, geestelijke gezondheid, materiele welzijn, sociale omgang, lichamelijk welzijn en de carrière. Alles ligt vast op de je geboortedag.  Maar zoals gezegd: je hebt steeds de vrije keus om zelf te beslissen.

 

Door je geboorte horoscoop te bestuderen kan je een inzicht krijgen in bepaalde thema’s van je leven.  Thema’s zoals wie JIJ bent, hoe anderen je zien, waar je talenten liggen, enz. ...

Een geboorte horoscoop wordt voornamelijk opgesplitst in 12 Huizen.  Elk Huis vertegenwoordigt een bepaald levensgebied: