HOME.ASTROLOGIE.LENORMAND.RITUELEN SPREUKEN  EN MAGIE.CONTACT.
H
Terug.
Hier


Hier


 

RITUELEN, MAGIE EN SPREUKEN

Genezing

 

Toverspreuken bezigen om jezelf of iemand anders weer gezond te maken is een van de oudste toepassingen van magie - het is waarschijnlijk zelfs een van de primaire oorzaken van de praktijk. In de dagen waarin heksen nog werden verbrand waren naar alle waarschijnlijkheid veel van de beklaagden die om hun vermeende misdaden werden terechtgesteld, eenvoudigweg mensen die bedreven wat wij nu parallelle geneeskunde zouden noemen. Het besef dat deze geneeskunde werkt begint nu te dagen. We moeten één ding echter voor de geest houden: spreuken kunnen heel krachtig zijn, maar niet de functie van de geneeskunde overnemen - dat moeten we er ook weer niet van verwachten. Spreuken kunnen de geest van hen die dat nodig hebben vrede geven, en dat doen ze ook, zij kunnen het zelfbewustzijn en de wil tot genezing versterken, zij kunnen vrees en zorg sussen. Zij kunnen de natuur er niet van weerhouden haar werk te doen. Magie werkt met de natuur en met haar stromingen. Wij moeten niet denken dat wij tegen de stroom op kunnen zwemmen.

 

De subtiele energieën die samenvloeien en iedere persoon uniek maken, zijn heel kostbaar en kunnen worden bewaard en versterkt. Wij als tovenaars hebben een verantwoordelijkheid zelf zo gezond en mogelijk te blijven en door dat te doen kunnen we ook anderen helpen problemen en moeilijkheden te boven te komen. Wij leren een beroep te doen op universele energie en de diverse onderdelen daarvan, waardoor de wereld wat gemakkelijker kan draaien.

 

En nog iets. Bezig nooit een genezingsspreuk ten bate van iemand anders zonder zijn of haar toestemming te vragen.

 

Mogen jouw genezingsspreuken gezondheid brengen waar verval heerst, pijn verjagen of althans dragelijk maken en levensliefde herstellen waar nodig.

Spreuken

 

Genezing van het lichaam

Spreuk om gezondheid te wensen

Om ziekte te genezen